Μενού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Με βάση το καταστατικό του, τη διοίκηση του ΑΣ Αγίας Παρασκευής ασκούν η Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του ΑΣ και η θητεία τους είναι τετραετής. Το καταστατικό του συνεταιρισμού επικυρώθηκε με την υπ. Αριθμ 1/2003 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλονής και τροποποιήθηκε το 2017 με την απόφαση 11/2017 του ως άνω Ειρηνοδικείου. Στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του ΥΠΑΑΤ είναι καταχωρισμένος με τον αριθμό 1102037. Ο συνεταιρισμός ελέγχεται κάθε χρόνο από ορκωτό λογιστή και έχει υγιή οικονομικά στοιχεία, με την καθαρή θέση του ΑΣ να ξεπερνά τις 500.000€ κατά τη χρήση του 2019.

To Δ.Σ. του συνεταιρισμού απαρτίζεται από τους:
– Πρόεδρος: Βασίλειος Βαλτζής
– Aντιπρόεδρος: Νικόλαος Μπαντάς
– Γραμματέας: Ευστράτιος Βραχνός
– Ταμίας: Στυλιανός Βογιατζής
– Μέλος: Στυλιανός Χατζηπαρασκευάς


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγία Παρασκευή Λέσβου, ΤΚ 81102

Τηλέφωνο
22530-31295

Email
synetap@otenet.gr

© 2021 Α.Σ. Αγίας Παρασκευής