Μενού

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ


Ο ΑΣ Αγίας Παρασκευής, στο επίπεδο του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο για τα μέλη του όσο και για τους παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής. Σήμερα λειτουργεί τις παρακάτω υπηρεσίες:

– Ελαιουργείο
Ο ΑΣ Αγίας Παρασκευής έχει πολυετή εμπειρία στην έκθλιψη ελαιοκάρπου. Το παλιό του μάλιστα ελαιουργείο, πριν την εισαγωγή των φυγοκεντρικών μηχανημάτων, έχει αναπαλαιωθεί πλήρως και ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς, όπου πλέον στεγάζεται το μουσείο βιομηχανικής ελαιουργίας. To φυγοκεντρικό ελαιουργείο λειτουργεί με στόχο την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στους ελαιοπαραγωγούς σε επίπεδο ποιότητας και ποσότητας του ελαιολάδου και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής. Το ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού έχει μια γραμμή παραγωγής που αποτελείται από 1 μεταφορική ταινία με δύο αποφυλλωτήρια ελαιοκάρπου, 1 πλυντήριο πλύσης καρπού, 1 ζυγιστικό μηχάνημα, 1 σπαστήρα για το σπάσιμο του καρπού, 8 μαλακτήρες μάλαξης χωρητικότητας περίπου 1100lt, 1 decanter (φυγοκεντρικό μηχάνημα) με δυναμικότητα 5 τόνους ελαιοζύμης/ώρα και 3 διαχωριστήρες παραγωγής ελαιολάδου. Ο χώρος αποθήκευσης του ελαιολάδου αποτελείται από 10 δεξαμενές 25.000lt, 1 δεξαμενή 48.700lt & 1 δεξαμενή 39.600lt με τη συνολική χωρητικότητα να ξεπερνά τους 370 τόνους ελαιολάδου. Το ελαιουργείο είναι επίσης πιστοποιημένο από τον ΟΠΕΓΕΠ για την παραγωγή ελαιολάδου ΠΓΕ Λέσβου. Η ετήσια παραγωγή κυμαίνεται σε 250-300 τόνους το έτος, ενώ πάνω από 600 παραγωγοί της περιοχής παραδίδουν τις παρτίδες ελαιοκάρπου κατά τη διάρκεια της περιόδου Οκτωβρίου – Μαρτίου.

– Παραληπτήριο γάλακτος
Το παραληπτήριο γάλακτος του συνεταιρισμού στο παλιό τυροκομείο του συνεταιρισμού, έκτασης περίπου 336τμ, με βοηθητικούς χώρους 387τμ και παραλαμβάνει με τον πλέον υγειονομικά ασφαλή τρόπο το αιγοπρόβειο γάλα των μελών της. Κάθε χρόνο παραλαμβάνει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται περίπου 2.000 τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος το οποίο αποθηκεύεται σε παγολεκάνες συνολικής χωρητικότητας 10.000 lt.

– Αποθήκη εμπορίας ζωοτροφών
Ο συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην εμπορία ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους της περιοχής μέσω της αποθήκης του που βρίσκεται σε διαμορφωμένο χώρο 570τμ. Οι παραγωγοί παραδίδουν το γάλα τους και μπορούν να προμηθεύονται ζωοτροφές από τον συνεταιρισμό για τα αιγοπρόβατα που εκτρέφουν. Κάθε χρόνο ο συνεταιρισμός εμπορεύεται περίπου 5.000 τόνους ζωοτροφών.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει ο ΑΣ Αγίας Παρασκευής σχετίζονται με τις επιστροφές ΦΠΑ στους παραγωγούς και τη συμβουλευτική υποστήριξη. Επιπλέον ο ΑΣ μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών συμμετέχει σε εθνικές και κοινοτικές προτάσεις καινοτομίας, βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση των αγροτικών δραστηριοτήτων και συμμετοχής σε συστήματα πιστοποίησης. Τέλος ο ΑΣ συμμετέχει στο πρόγραμμα διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία για την περίοδο 2014-2020 με τους παρακάτω στόχους:

  • Σταδιακή γενετική βελτίωση του γενετικού υλικού των ποιμνίων του
  • Καλύτερη διαχείριση των κοπαδιών σε θέματα διατροφής, συνθηκών εκτροφής και αναπαραγωγής μέσω της πληροφόρησης κατά την υλοποίηση του προγράμματος, από τις επισκέψεις, ημερίδες και συναντήσεις των παραγωγών με τους γεωτεχνικούς επιστήμονες
  • Δημιουργία «πυρήνα» υψηλότερης γενετικής αξίας με σκοπό τη διάθεση ζώων αναπαραγωγής με αναγραφή της γενετικής αξίας
  • Πωλήσεις ζώων (εκτός νησιού) με προστιθέμενη εμπορική αξία ανάλογη της γενετικής
  • Ως μελλοντικός στόχος, η διενέργεια της τεχνικής σπερματέγχυσης ως τεχνική επιτάχυνσης της γενετικής βελτίωσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγία Παρασκευή Λέσβου, ΤΚ 81102

Τηλέφωνο
22530-31295

Email
synetap@otenet.gr

© 2021 Α.Σ. Αγίας Παρασκευής