Μενού

Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου


Ο συνεταιρισμός αναγνώριστηκε για πρώτη φορά ως Οργάνωση Παραγωγών ελαιολάδου το 2021, με αρ. πρωτ. 875/ 8.2.21 από τη ΔΑΟΚ Λέσβου με 82 ελαιοπαραγωγούς ιδρυτικά του μέλη, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς τους. Για τους σκοπούς αυτούς έχει υποβάλει ένα διετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα για τους παραγωγούς και την περιοχή.

Η Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς έχει ως ανώτατο όργανο την Ειδική ΓΣ της ΟΠ Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς ΑΣ Αγίας Παρασκευής που απαρτίζεται από όλους τους παραγωγούς που είναι μέλη της ΟΠ. Η Ειδική Γενική Συνέλευση εκλέγει την Διαχειριστική Επιτροπή της ΟΠ που αποτελείται από 5 μέλη. Τα 82 μέλη της Ο.Π. καταλαμβάνουν στην ευρύτερη περιοχή μια έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων ελαιώνων και πάνω από 72.000 ελαιόδεντρα. Τα μέλη της ΟΕΦ παράγουν συνολικά πάνω από 70-80 τόνους ελαιολάδου ετησίως.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Διαχειριστή και τον αναπληρωτή του. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την ΟΠ Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς και τη Διαχειριστική Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Η τρέχουσα σύνθεση της Δ.Ε. της ΟΕΦ είναι η εξής:

– Βαλτζής Βασίλειος – Διαχειριστής
– Γκογκόσης Βασίλειος – Μέλος
– Βραχνός Ευστράτιος – Μέλος


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγία Παρασκευή Λέσβου, ΤΚ 81102

Τηλέφωνο
22530-31295

Email
synetap@otenet.gr

© 2021 Α.Σ. Αγίας Παρασκευής