Μενού

Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022


Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΣ Αγίας Παρασκευής για τη χρονική περίοδο 2021-2022 βασίζεται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων οι οποίες αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων της ελαιοκομίας που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αναλυτικά οι δραστηριότητες είναι οι παρακάτω:

 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Β.ii.1 Εναλλακτική διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων
B.ii.2 Εφαρμογή τεχνητών αγροδασοπονικών πρακτικών για τη βελτιωση της γονιμότητας του εδάφους ελαιώνων
B.iv Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Γ.iii.1 Εκπαίδευση παραγωγών σε αειφόρες τεχνικές ελαιοκαλλιέργειας
Γ.iii.2 Επιδεικτική χρήση τεχνικών κλαδέματος τοπικών ποικιλιών ελιάς

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
Δ.i Βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους
Δ.iv.1 Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού σε μονάδα επεξεργασίας ελαιοκάρπου για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
E.i Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας
Ε.ii Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018

ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΕΦ
ΣΤ.i Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ
ΣΤ.ii Επέκταση και ανανέωση διαδικτυακού τόπου με πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος

Φυλλάδιο προγράμματος ΟΕΦ 21-22


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγία Παρασκευή Λέσβου, ΤΚ 81102

Τηλέφωνο
22530-31295

Email
synetap@otenet.gr

© 2021 Α.Σ. Αγίας Παρασκευής